•    Profesionálna fotografka

Fotografovanie je spoločenská, umelecká, vedecká i technická disciplína, zaoberajúca sa zhotovovaním trvalých obrazových záznamov pomocou účinku svetla (žiarenia), prípadne praktická činnosť zaoberajúca sa fotografovaním, spracovaním a výrobou fotografií. Fotografia je aj papierová, prípadne iná forma zobrazenia obrazového záznamu.


Spoločenská fotografia

Skupinová fotografia

Spoločenská fotografia je odvetvie fotografie, ktoré zahŕňa rôzne žánre:

  • dokumentárna fotografia a žurnalistika
  • emotívna (umelecká) fotografia
  • záujmová fotografia
  • sociálna (komunálna) fotografia.

Rozdelenie spoločenskej fotografie podľa iného rezu:

  • portrét
  • skupinová fotografia
  • krajina
  • módna fotografia
  • reklamná fotografia a glamour
  • akt